Het GroentenFruit Huis

Het GroentenFruit Huis wil de consumptie van groente en fruit stimuleren. Onder andere door de maatschappelijke discussie met bondgenoten aan te jagen. Goed voorbeeld hiervan is de onafhankelijke Denktank Fresh Initiative. Een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van zorgverzekeraars tot NGO’s en van onderwijs tot retail, heeft nagedacht over acties die kunnen bijdragen aan een hogere groente- en fruit consumptie. Wageningen Universiteit heeft eveneens kansen in kaart gebracht. Volgende stap is het vormen van allianties waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap nauw samenwerken en kansrijke projecten opstarten. www.groentenfruithuis.nl