<<

Frank Fol - We're Smart® World - speciale raadgever van het Feed the Planet Worldchefs comité

Feed the Planet is een initiatief om duurzame voedselconsumptie te stimuleren tussen gemeenschappen, culinaire professionals en mensen in nood te helpen door middel van noodhulp, voedselarmoedebestrijding en opleidingen. Dit initiatief is opgericht door WORLDCHEFS in samenwerking met Electrolux en AIESEC.

Feed the Planet - Global & Local impact creëren

Feed the Planet-initiatieven zijn divers en en spreiden zich uit over de ganse wereld. Hun doel is een niet-aflatende missie om betere voedselconsumptie, kookgewoonten tussen gemeenschappen en professionals te creeëren en mensen in nood te helpen door:

  • Opleidingen rond duurzaam koken in scholen opzetten in de Wereld.
  • Duurzame voedingsprojecten ondersteunen in de wereld: juiste keuzes maken, minder afval, van wortel tot blad gebruiken, minder vlees - meer plantaardig.
  • Bewustzijn rond evenwichtige & gezonde voeding versterken in de wereld.
  • Hulp organiseren bij nood aan voedsel in crisissituaties in de wereld.

Meer info op

Frank Fol speciale raadgever van het Feed the Planet Worldchefs comité

Feed the planet