<<

Blog

Door: 
Powered by Guido Francque

Duurzaamheid is pas sinds enkele jaren een hot item geworden. Toch is duurzaamheid van alle tijden & was historisch ingebed in onze cultuur. Dit is sinds de industriële revolutie eerst langzaam en hoe recenter hoe sneller teloorgegaan.